Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Культурный туризм в Греции.

Филиппы( Philippi) был древний город в восточной Македонии с исходным именем Krinides , расположенный возле современного города Кавала. Апостол Павел в Филиппах создал первую христианскую церковь на европейской территории.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου